Numri dhe përkatësia kombëtare e të burgosurve në RMV: Shqiptarët kanë dy herë më shumë gjasa për të vuajtur dënim me burg sesa maqedonasit; romët 6 herë më shumë

Shpërndaje: