Jemi për të avancuar

ZHVILLIMIN E BARABARTË TRANSPARENCËN SHTETIN E SË DREJTËS 

në Maqedoninë e Veriut

Sferat e veprimit

Avokimi

Krijojmë diskurs publik rreth politikave publike, i cili bazohet në të dhëna empirike dhe analitike.

Hulumtimi

Gjenerojmë dhe publikojmë të dhëna kualitative dhe kuantitative mbi mjedisin politik, ekonomik dhe social të vendit, me synim të përmirësimit të politikëbërjes.

Llogaridhënia

Zhvillojmë vegla interaktive që informojnë publikun, mediat dhe politikë-bërësit mbi çështjet zhvillimore në vend, me synim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies

Publikime

Infografika

❌💸 𝗞𝗿𝘆𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗞𝗼𝘃𝗮𝗰̧𝗲𝘃𝘀𝗸𝗶 𝗱𝗵𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗮 𝗲 𝘁𝗶𝗷 𝘀𝗵𝗽𝗲𝗻𝘇𝗼𝗷𝗻𝗲̈ 𝗺𝗯𝗶 𝟳𝟱𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗻𝗲̈ 𝗱𝗶𝘁𝗲̈ 𝗻𝗲̈ 𝗿𝗲𝗸𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸

📈 Instituti për Politika Publike Arbën Xhaferi ka analizuar shpenzimet e politikanëve dhe partive politike në reklama Facebook në tremujorin e fundit (shtator-nëntor 2023). ‼️

Lexo më shumë »

𝗡𝘂𝗺𝗿𝗶 𝗱𝗵𝗲 𝗽𝗲̈𝗿𝗸𝗮𝘁𝗲̈𝘀𝗶𝗮 𝗸𝗼𝗺𝗯𝗲̈𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗯𝘂𝗿𝗴𝗼𝘀𝘂𝗿𝘃𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗥𝗠𝗩: 𝘀𝗵𝗾𝗶𝗽𝘁𝗮𝗿𝗲̈𝘁 𝗸𝗮𝗻𝗲̈ 𝗱𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗲̈ 𝗺𝗲̈ 𝘀𝗵𝘂𝗺𝗲̈ 𝗴𝗷𝗮𝘀𝗮 𝗽𝗲̈𝗿 𝘁𝗲̈ 𝘃𝘂𝗮𝗷𝘁𝘂𝗿 𝗱𝗲̈𝗻𝗶𝗺 𝗺𝗲 𝗯𝘂𝗿𝗴 𝘀𝗲𝘀𝗮 𝗺𝗮𝗾𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝘀𝗶𝘁; 𝗿𝗼𝗺𝗲̈𝘁 𝟲 𝗵𝗲𝗿𝗲̈ 𝗺𝗲̈ 𝘀𝗵𝘂𝗺𝗲̈

❌ Mos votimi në fillim të nëntorit të projektligjit për amnisti të paraqitur nga ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga, lëkundi themelet e koalicionit qeverisës. Nga

Lexo më shumë »

Partnerët tanë

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Në Facebook