Jemi për të avancuar

ZHVILLIMIN E BARABARTË TRANSPARENCËN SHTETIN E SË DREJTËS 

në Maqedoninë

e Veriut

Sferat e veprimit

Avokimi

Instituti krijon diskurs publik rreth politikave publike, i cili bazohet në të dhëna empirike dhe analitike.

Hulumtimi

Instituti mbledh dhe publikon të dhëna kualitative dhe kuantitative mbi mjedisin politik, ekonomik dhe social të vendit, me synim të përmirësimit të politikëbërjes.

Llogaridhënia

Instituti zhvillon vegla interaktive që mundësojnë informim të publikut, mediave dhe politikë bërësve mbi çështjet kryesore zhvillimore në vend, me synim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies

Publikime

Infografika

𝗔𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶 𝗸𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝘃𝗲 𝗺𝗲 𝘀𝗵𝘂𝗺𝗶𝗰𝗲̈ 𝘀𝗵𝗾𝗶𝗽𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗥𝗠𝗩: 𝗻𝗷𝗲̈ 𝗶𝗱𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗱𝘂𝗸𝗷𝗲 𝗲 𝗺𝗶𝗿𝗲̈, 𝗽𝗼𝗿 𝗻𝗲̈ 𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗲̈ 𝗲 𝗱𝗲̈𝗺𝘀𝗵𝗺𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝘀𝗵𝗾𝗶𝗽𝘁𝗮𝗿𝗲̈𝘁

Këto ditë, një parti shqiptare e dëbuar rishtazi nga qeveria, lansoi idenë populiste të krijimit të një asociacioni të komunave shqiptare në Maqedoninë e Veriut,

Lexo më shumë »

Evente

Partnerët tanë

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Postimet e fundit