Jemi për të avancuar

ZHVILLIMIN E BARABARTË TRANSPARENCËN SHTETIN E SË DREJTËS 

në Maqedoninë

e Veriut

Sferat e veprimit

Avokimi

Instituti krijon diskurs publik rreth politikave publike, i cili bazohet në të dhëna empirike dhe analitike.

Hulumtimi

Instituti mbledh dhe publikon të dhëna kualitative dhe kuantitative mbi mjedisin politik, ekonomik dhe social të vendit, me synim të përmirësimit të politikëbërjes.

Llogaridhënia

Instituti zhvillon vegla interaktive që mundësojnë informim të publikut, mediave dhe politikë bërësve mbi çështjet kryesore zhvillimore në vend, me synim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies

Publikime

Infografika

𝙏𝙧𝙚𝙜𝙩𝙞𝙖 𝙚 𝙟𝙖𝙨𝙝𝙩𝙢𝙚 𝙚 𝙈𝙖𝙦𝙚𝙙𝙤𝙣𝙞𝙨𝙚̈ 𝙨𝙚̈ 𝙑𝙚𝙧𝙞𝙪𝙩 𝙢𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙞𝙣𝙚̈ 𝙨𝙝𝙚̈𝙣𝙤𝙣 𝙧𝙚𝙠𝙤𝙧𝙙 𝙚𝙙𝙝𝙚 𝙥𝙚̈𝙧𝙠𝙪𝙣𝙙𝙚̈𝙧 𝙨𝙖𝙣𝙠𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚𝙫𝙚

Sipas të dhënave të publikuara nge Enti Shtetëror i Statistikave, importet ruse në Maqedoninë e Veriut kanë shënur rritje prej 78.1% në periudhën janar-shtator 2022,

Lexo më shumë »

Në media

𝐑𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢 𝐫𝐢: 𝐂𝐢𝐥𝐚𝐭 𝐣𝐚𝐧𝐞̈ 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐤𝐮𝐬𝐡𝐭𝐞𝐭𝐮𝐞𝐬𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐩𝐥𝐨𝐭𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐠𝐣𝐮𝐡𝐞̈𝐬 𝐬𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞?

Një raport i ri i Institutit për Politika Publike Arbën Xhaferi ka paraqitur propozime konkrete rreth përmbajtjes së amendamenteve të nevojshme kushtetuese për zyrtarizimin e

Lexo më shumë »

Evente

Partnerët tanë

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Postimet e fundit