Jemi për të avancuar

ZHVILLIMIN E BARABARTË TRANSPARENCËN SHTETIN E SË DREJTËS 

në Maqedoninë e Veriut

Sferat e veprimit

Avokimi

Krijojmë diskurs publik rreth politikave publike, i cili bazohet në të dhëna empirike dhe analitike.

Hulumtimi

Gjenerojmë dhe publikojmë të dhëna kualitative dhe kuantitative mbi mjedisin politik, ekonomik dhe social të vendit, me synim të përmirësimit të politikëbërjes.

Llogaridhënia

Zhvillojmë vegla interaktive që informojnë publikun, mediat dhe politikë-bërësit mbi çështjet zhvillimore në vend, me synim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies

Publikime

Infografika

𝗤𝘆𝘁𝗲𝘁𝗮𝗿𝗲̈𝘁 𝗲 𝗕𝗼𝘀𝗻𝗷𝗲-𝗛𝗲𝗿𝗰𝗲𝗴𝗼𝘃𝗶𝗻𝗲̈𝘀 𝗱𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗾𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝘀𝗲̈ 𝘀𝗲̈ 𝗩𝗲𝗿𝗶𝘂𝘁 𝗺𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗸𝗲̈𝗻𝗮𝗾𝘂𝗿𝗶𝘁 𝗻𝗲̈ 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗸𝗮𝗻𝗶𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲̈𝗻𝗱𝗶𝗺𝗼𝗿

Sipas të dhënave të Barometrit të Ballkanit (2023) nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, qytetarët e Bosnje-Hercegovinës dhe të Maqedonisë së Veriut më të pakënaqurit në

Lexo më shumë »

𝗚𝗷𝘆𝘀𝗺𝗮 𝗲 𝗿𝗮𝘀𝘁𝗲𝘃𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗵𝗮𝗽𝘂𝗿𝗮 𝗻𝗴𝗮 𝗢𝗟𝗔𝗙 𝗽𝗲̈𝗿 𝗮𝗯𝘂𝘇𝗶𝗺𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗲𝘃𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮𝗻𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗸𝗮𝗻𝗶𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲̈𝗻𝗱𝗶𝗺𝗼𝗿 𝗷𝗮𝗻𝗲̈ 𝗻𝗲̈ 𝗠𝗮𝗾𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗻𝗲̈ 𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗶𝘂𝘁

‼️ Sipas Euronews Albania, OLAF – Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit, e cila është përgjegjëse për auditimin e fondeve evropiane brenda Bashkimit Evropian dhe në vendet

Lexo më shumë »

𝐀𝐫𝐬𝐲𝐞𝐣𝐚 𝐤𝐫𝐲𝐞𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐦𝐨𝐬 𝐫𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐫𝐚𝐬𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐤𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐞̈𝐬𝐡𝐭𝐞̈ 𝐛𝐢𝐧𝐝𝐣𝐚 𝐬𝐞 𝐧𝐮𝐤 𝐝𝐨 𝐤𝐞𝐭𝐞̈ 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐣𝐚 𝐩𝐞̈𝐫 𝐤𝐞𝐪𝐛𝐞̈𝐫𝐞̈𝐬𝐢𝐭

🔸🇲🇰 Sipas të dhënave të projektit “SecuriMeter” nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (Regional Cooperation Council – RCC), arsyeja numër një e mos raportimit të keqbërjeve

Lexo më shumë »

𝟕𝟕% 𝐞 𝐪𝐲𝐭𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞̈𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐨𝐣𝐧𝐞̈ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢 𝐧𝐮𝐤 𝐤𝐚 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐞𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯 𝐩𝐞̈𝐫 𝐫𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐤𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐭

🔸🇲🇰 Sipas të dhënave të projektit “SecuriMeter” nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (Regional Cooperation Council – RCC), shumica dërmuese e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut

Lexo më shumë »

Evente dhe njoftime

𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘃𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝘁 “𝗕𝘂𝗹𝗹𝗴𝗮𝗿𝗲̈𝘁 𝗱𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗯𝗲̈𝘁 𝗻𝗲̈ 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗸𝘂𝗷𝘁 𝗲 𝗴𝗮𝘇𝗲𝘁𝗲̈𝘀 ‘𝗦𝗵𝗸𝘂𝗽𝗶’ (𝟭𝟵𝟭𝟭-𝟭𝟵𝟭𝟮)”

Sot, 19 Korrik 2023 në Shkup, Instituti për Politika Publike Arbën Xhaferi mbajti promovimin e librit me titull: “Bullgarët dhe serbët në artikujt e gazetës

Lexo më shumë »

Partnerët tanë

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Në Facebook