Jemi për të avancuar

ZHVILLIMIN E BARABARTË TRANSPARENCËN SHTETIN E SË DREJTËS 

në Maqedoninë e Veriut

Sferat e veprimit

Avokimi

Krijojmë diskurs publik rreth politikave publike, i cili bazohet në të dhëna empirike dhe analitike.

Hulumtimi

Gjenerojmë dhe publikojmë të dhëna kualitative dhe kuantitative mbi mjedisin politik, ekonomik dhe social të vendit, me synim të përmirësimit të politikëbërjes.

Llogaridhënia

Zhvillojmë vegla interaktive që informojnë publikun, mediat dhe politikë-bërësit mbi çështjet zhvillimore në vend, me synim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies

Publikime

Infografika

Evente dhe njoftime

𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘃𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝘁 “𝗕𝘂𝗹𝗹𝗴𝗮𝗿𝗲̈𝘁 𝗱𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗯𝗲̈𝘁 𝗻𝗲̈ 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗸𝘂𝗷𝘁 𝗲 𝗴𝗮𝘇𝗲𝘁𝗲̈𝘀 ‘𝗦𝗵𝗸𝘂𝗽𝗶’ (𝟭𝟵𝟭𝟭-𝟭𝟵𝟭𝟮)”

Sot, 19 Korrik 2023 në Shkup, Instituti për Politika Publike Arbën Xhaferi mbajti promovimin e librit me titull: “Bullgarët dhe serbët në artikujt e gazetës

Lexo më shumë »

Partnerët tanë

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Në Facebook