Jemi për të avancuar

ZHVILLIMIN E BARABARTË TRANSPARENCËN SHTETIN E SË DREJTËS 

në Maqedoninë

e Veriut

Sferat kryesore të veprimit

01

Avokimi

Instituti krijon diskurs publik mbi çështjet thelbësore të politikave publike të cilat bazohen në të dhëna empirike dhe punë hulumtuese shkencore.

02

Hulumtimet Shkencore

Instituti do të mbledh dhe publikojë të dhëna kualitative dhe kuantitative mbi mjedisin politik, ekonomik dhe social të Maqedonisë së Veriut me synim të përmirësimit të politikëbërjes.

03

Llogaridhënia

Instituti do të zhvillojë vegla interaktive që mundësojnë informim të publikut, mediave dhe politikë bërësve mbi çështjet kryesore zhvillimore në vend, me synim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies

Publikime

Infografika

Sa ndikojnë Zonat e Lira Ekonomike në uljen e pabarazive zhvillimore rajonale?

IPP Arbën Xhaferi do të sjell këto ditë një raport të ri “𝙉𝙙𝙞𝙠𝙞𝙢𝙞 𝙞 𝙕𝙤𝙣𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙚̈ 𝙕𝙝𝙫𝙞𝙡𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩 𝙄𝙣𝙙𝙪𝙨𝙩𝙧𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙝𝙚 𝙏𝙚𝙠𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙟𝙞𝙠 𝙣𝙚̈ 𝙕𝙝𝙫𝙞𝙡𝙡𝙞𝙢𝙞𝙣 𝙍𝙖𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡”, bazuar në

Lexo më shumë »

Partnerët tanë

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Postimet e fundit