Jemi për të avancuar

ZHVILLIMIN E BARABARTË TRANSPARENCËN SHTETIN E SË DREJTËS 

në Maqedoninë e Veriut

Sferat e veprimit

Avokimi

Krijojmë diskurs publik rreth politikave publike, i cili bazohet në të dhëna empirike dhe analitike.

Hulumtimi

Gjenerojmë dhe publikojmë të dhëna kualitative dhe kuantitative mbi mjedisin politik, ekonomik dhe social të vendit, me synim të përmirësimit të politikëbërjes.

Llogaridhënia

Zhvillojmë vegla interaktive që informojnë publikun, mediat dhe politikë-bërësit mbi çështjet zhvillimore në vend, me synim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies

Publikime

Infografika

𝗚𝗷𝘆𝗾𝗲̈𝘀𝗼𝗿𝗶, 𝘀𝗵𝗲̈𝗻𝗱𝗲𝘁𝗲̈𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗵𝗲 𝗱𝗼𝗴𝗮𝗻𝗮𝘁 𝗺𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗺𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗹𝗮𝗿𝘁𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗸𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘁

🔸🇲🇰 Sipas të dhënave të projektit “SecuriMeter” nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (Regional Cooperation Council – RCC), qytetarët e Maqedonisë së Veriut vlerësojnë se gjyqësori

Lexo më shumë »

𝗗𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗺 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘁𝗶𝘃 𝗶 𝗾𝘆𝘁𝗲𝘁𝗮𝗿𝗲̈𝘃𝗲 𝗲𝘃𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮𝗻𝗲̈ 𝗻𝗱𝗮𝗷 𝘇𝗴𝗷𝗲𝗿𝗶𝗺𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗕𝗘-𝘀𝗲̈ – 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘇𝗲̈𝘁 𝗱𝗵𝗲 𝗴𝗷𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲̈𝘁 𝗸𝘂𝗻𝗱𝗲̈𝗿

Me fillimin e presidencës spanjolle të BE-së, zgjerimi i BE-së pritet të marrë një dinamikë të re, me zhvillime konkrete për sa i përket Ballkanit

Lexo më shumë »

𝐑𝐞̈𝐧𝐢𝐞 𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐬𝐡𝐭𝐞𝐭𝐞𝐭 – 𝐠𝐣𝐲𝐪𝐞̈𝐬𝐨𝐫𝐢 𝐦𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐮𝐞𝐬𝐡𝐦𝐞̈𝐫𝐢𝐧𝐞̈ 𝐦𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐮𝐥𝐞̈𝐭

🔸🇲🇰 Sipas të dhënave të Barometrit të Ballkanit nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (Regional Cooperation Council – RCC), besimi i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut

Lexo më shumë »

Partnerët tanë

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Në Facebook