Jemi për të avancuar

ZHVILLIMIN E BARABARTË TRANSPARENCËN SHTETIN E SË DREJTËS 

në Maqedoninë e Veriut

Sferat e veprimit

Avokimi

Krijojmë diskurs publik rreth politikave publike, i cili bazohet në të dhëna empirike dhe analitike.

Hulumtimi

Gjenerojmë dhe publikojmë të dhëna kualitative dhe kuantitative mbi mjedisin politik, ekonomik dhe social të vendit, me synim të përmirësimit të politikëbërjes.

Llogaridhënia

Zhvillojmë vegla interaktive që informojnë publikun, mediat dhe politikë-bërësit mbi çështjet zhvillimore në vend, me synim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies

Publikime

Infografika

Sa po ndikojnë Zonat e Lira Ekonomike në uljen e pabarazive zhvillimore rajonale?

Në kuadër të raportit të fundit “𝙉𝙙𝙞𝙠𝙞𝙢𝙞 𝙞 𝙕𝙤𝙣𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙚̈ 𝙕𝙝𝙫𝙞𝙡𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩 𝙄𝙣𝙙𝙪𝙨𝙩𝙧𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙝𝙚 𝙏𝙚𝙠𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙟𝙞𝙠 𝙣𝙚̈ 𝙕𝙝𝙫𝙞𝙡𝙡𝙞𝙢𝙞𝙣 𝙍𝙖𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡”, IPP Arbën Xhaferi sot ndan me ju analizën

Lexo më shumë »

Sa po ndikojnë Zonat e Lira Ekonomike në uljen e pabarazive zhvillimore rajonale?

IPP Arbën Xhaferi do të sjell këto ditë një raport të ri “𝙉𝙙𝙞𝙠𝙞𝙢𝙞 𝙞 𝙕𝙤𝙣𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙚̈ 𝙕𝙝𝙫𝙞𝙡𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩 𝙄𝙣𝙙𝙪𝙨𝙩𝙧𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙝𝙚 𝙏𝙚𝙠𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙟𝙞𝙠 𝙣𝙚̈ 𝙕𝙝𝙫𝙞𝙡𝙡𝙞𝙢𝙞𝙣 𝙍𝙖𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡”, bazuar në

Lexo më shumë »

Sa ndikojnë Zonat e Lira Ekonomike në uljen e pabarazive zhvillimore rajonale?

IPP Arbën Xhaferi do të sjell këto ditë një raport të ri “𝙉𝙙𝙞𝙠𝙞𝙢𝙞 𝙞 𝙕𝙤𝙣𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙚̈ 𝙕𝙝𝙫𝙞𝙡𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩 𝙄𝙣𝙙𝙪𝙨𝙩𝙧𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙝𝙚 𝙏𝙚𝙠𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙟𝙞𝙠 𝙣𝙚̈ 𝙕𝙝𝙫𝙞𝙡𝙡𝙞𝙢𝙞𝙣 𝙍𝙖𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡”, bazuar në

Lexo më shumë »

Partnerët tanë

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Në Facebook