Instituti shërben si kornizë bashkëpunuese për një shoqëri që synon barazinë e plotë ndërkomunitare, gjinore dhe kulturore. Ne synojmë të ndërtojmë një aleancë të gjerë të forcave shoqërore për të ndikuar në zhvillimin e politikave publike, me synimin që agjenda politike të jetë në anën e qytetarit. Instituti bashkëpunon ngushtë me organizata tjera të shoqërisë civile dhe me fondacione politike në rajon dhe më gjerë, për të trajtuar sfidat e përbashkëta dhe zhvilluar ide që frymëzojnë avancimin e vlerave liberale të politikëbërjes në nivel vendor dhe rajonal.

Misioni dhe Vizioni

Instituti për Politika Publike Arbën Xhaferi është themeluar për të avancuar vlerat liberale të politikëbërjes, përfshirë demokracinë, shtetin e së drejtës, qeverisjen e mirë, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, me synim të zhvillimit të barabartë dhe jo diskriminues të shtetit, ekonomisë dhe shoqërisë në Maqedoninë e Veriut.

Arbën Xhaferi

Arbën Xhaferi ka lindur më 24 janar 1948 në Tetovë. Shkollën fillore dhe gjimnazin e ka kryer në vendlindje, ndërsa studimet universitare në degën e filozofisë në Beograd. 

Nga viti 1975 deri në vitin 1990, punon në Televizionin e Prishtinës si redaktor përgjegjës dhe komentator i programit të kulturës. Nga mesi i viteve 1990 është ndër të parët që përjashtohet nga Televizioni nga regjimi i Milosheviçit. Pas kësaj periudhe punon si analist në të përjavshmen “Koha” me editor Veton Surroin, në “Forum” që drejtohej nga Adem Demaçi dhe në disa media të tjera shqiptare përfshirë dhe shumë gazeta prestigjioze në botë.

Do të vijë viti 1993, kur Arbën Xhaferi do të kthehet në vendlindje, tashmë jo si analist, por si politikan. Në vitin 1994 zgjidhet kryetar partie. PDSH e udhëhequr nga Xhaferi arriti të fitojnë zgjedhjet parlamentare të vitit 1998, me një strategji krejtësisht të re.

Xhaferi njihet si ndërtuesi i platformës për demokraci konsensuale, si parakusht për parandalimin e tendencave margjinalizuese të aplikuara në atë kohë kundrejt shqiptarëve, por dhe si mjet që mund të ishte efikas kundër ndarjeve territoriale që sot e kësaj dite i kanosen Maqedonisë. Në rrafshin mbarëshqiptar dhe rajonal, Xhaferi ishte avokat i ndërtimit të një Commonwealth-i shqiptar të modeluar sipas modelit britanik, apo Mbrothësi të përbashkët shqiptare, skicën e së cilës e kishte ideuar në një shkrim autorial.

Gjatë konfliktit të armatosur të vitit 2001, Xhaferi angazhohet te faktori ndërkombëtar që motivet e luftës të mos kërkohen atje ku nuk ekzistonin, pra në Kosovë apo te animet e shqiptarëve për rebelim, ashtu siç pretendonin faktorët maqedonas, por te koncepti i shtetit dhe i Kushtetutës të cilat nuk përputheshin me realitetin multietnik të vendit.

Qasja e Xhaferit e përmbledhur në Non-Paperin e PDSH-së në atë kohë turbullirash u përkrah nga faktori ndërkombëtar, duke bërë të mundur legjitimimin e luftës së shqiptarëve, duke nisur kështu maratona e Ohrit, që përfundoi me një marrëveshje për ndërrimin e konceptit etnocentrik të shtetit.

Në zgjedhjet e 15 shtatorit të vitit 2002 Xhaferi kalon në opozitë. Ai mbajti postin e kryetarit të PDSH-së deri në vitin 2007.

Arbën Xhaferi ndërroi jetë më 5 gusht 2012 në Spitalin e Shkupit si pasojë e një hemorragjie cerebrale të pësuar një javë më herët. 

Ekipi

Arben Fetai

Drejtor Ekzekutiv

Arben Fetai është politolog i specializuar për studime evropiane në Universitetin e Lirë të Brukselit. Ai jeton një kohë të gjatë në Bruksel dhe është i angazhuar si këshilltar me fondacione ndërkombëtare në fushën e politikave zhvillimore dhe evropiane. Arbeni ka dy dekada përvojë pune ndërkombëtare në këshillimin e qeverive, me agjenci si BE dhe UNDP, si dhe me fondacione dhe OJQ ndërkombëtare. Arbeni është themelues i IPP Arbën Xhaferi.

Abedin Ismaili

Zyrtar Projekti

Abedin Ismaili është i diplomuar në komunikim ndërkombëtar në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL), në proces të ciklit të dytë të studimeve. Abedini është i angazhuar si demonstartor në UEJL dhe në Agjencinë e Lajmeve Zhurnal. Ai është edhe ambasador i edukimit mediatik te të rinjtë në kuadër të një projekti të USAID-it dhe anëtar i kryesisë në OJQ-në “LDA Balkan”. Abedini ka qenë pjesëmarrës në trajnime të ndryshme për zhvillim të lidershipit dhe aktivizmit rinor.

Yllka Nuredini

Menaxhere e Zyres

Yllka Nuredini është e diplomuar në Fakultetin e Arteve Dramatike në Universitetin Sh. Kiril dhe Metodi. Yllka punon prej vitit 2016 në ekipin organizativ të festivalit Teatri Shqiptar në Maqedonin e Veriut në Dibër. Yllka është një komunikuese e shkëlqyer me përvojë në zhvillimin e materialeve për platforma të ndryshme mediatike.

Bashkëpunëtorë dhe konsulentë

Bashkim Bakiu

Konsulent për Decentralizim

Bashkim Bakiu është magjistër në Zhvillimin Lokal Krahasues (Diplomë e Përbashkët nga universitetet e Trentos, Regensburgut dhe Lubjanës). Ai ka studiuar shkencat politike në Universitetin e Shën Kirilit dhe Metodit. Ai ka përvojë 15 vjeçare në sektorë të ndryshëm. Ai ishte praktikant në Kuvend dhe studiues në Institutin për Demokraci, Solidaritet dhe Shoqëri Civile. Nga 2018 në 2020, Bashkimi punoi si specialist projekti në UNDP, para se të udhëhiqte Qendrën Analitike të Aleancës për Shqiptarët. Fushat e tij të ekspertizës janë decentralizimi, hulumtimet e opinionit publik, analizat socio-ekonomike dhe transparenca buxhetore.

Robert Nesimi

Konsulent për Trakerin e Përfaqësimit

Robert Nesimi ka perfunduar studimet në SHBA në Institutin Teknologjik të Xhorxhisë dhe në Universitetin e Xhorxhisë, në lëminë e Informatikës. Roberti, më pas ka specializuar në aktuaristikë dhe është aktuar i licensuar. Ai është marrë me analiza të ndryshme statistikore, me theks të veçantë zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut dhe në SHBA. Roberti ka qenë kolumnist i rregullt në disa gazeta dhe portale, me mbi 200 artikuj të shkruar në gjuhën shqipe, maqedonase dhe angleze. Përveç punës së përditshme në lëminë e sigurimeve, ai vazhdon të meret me projekte dhe studime të natyrës politike, posaçërisht që kanë të bëjnë me zgjedhjet.

Merxhan Bajrami

Bashkëpunëtor për IT

Merxhan Bajrami është magjistër në Sisteme Inteligjente dhe Inteligjencë Artificiale të Avancuar. Ai punon si zhvillues softueri për kompani amerikane dhe gjermane, si dhe është themelues i kompanisë "merX Technology". Në IPP Arben Xhaferi, Merxhani është i angazhuar për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së IT-së, ueb platformës dhe IT shërbimeve tjera.